18. Oktober 2018

week42-1

“Als ich der Großmutter mal was erzählte, sagte sie zu mir: ‘Du bist aber schon klug!’ “
“Toen ik mijn grootmoeder een keer iets ging vertellen, zei ze tegen me:  ‘Nou jij bent al slim!’ “