Ik werk op rijstpapier en met Oost-Indische inkt terwijl ik luister naar de stem van mijn moeder. Ze vertelt over de categorieën waar Indo’s, Nederlanders, Indonesiërs, Duitsers, Joden in ingedeeld werden. 
“….oma was categorie 4, maar deed net of ze categorie 8 was. dan hoefde ze zich nog niet te melden”

Ich arbeite auf Reispapier mit Tusche, währenddessen höre ich mir die Stimme meiner Mutter an. Sie spricht über die Kategorien, in die Indos, Niederländer, Indonesier, Deutsche, Juden eingeteilt wurden.
“.. Oma war Kategorie 4, gab aber vor Kategorie 8 zu sein. Dann musste sie sich noch nicht melden”